Marvel Entertainment potwierdziło, że akcja filmu Logan: Wolverine rozgrywa się w innej rzeczywistości, a co za tym idzie, Wolverine z XCU żyje. Źródło: http://www.marvunapp.com/master/earthteaz.htm